Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng chức năng số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chín (TTHC) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
                   Từ ngày 26/02 đến ngày 03/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp mở tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo, chuyên viên, văn thư, cán bộ Tiếp nhận và kết quả của các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm giám định y khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh về hướng dẫn sử dụng chức năng số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp phép thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
anh tin bai
                       Các cơ quan, đơn vị được tập huấn, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm giám định y khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

                 Nội dung tập huấn: hướng dẫn sử dụng chức năng số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp phép thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh buổi tập huấn

                   Các nội dung giới thiệu và hướng dẫn tổng quát quy trình số hóa qua các vai trò: Giới thiệu quy trình số hóa trong quá trình xử lý hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; hướng dẫn luồng quy trình tổng quan số hóa kết quả giải quyết TTHC từ một cửa đến xử lý, duyệt và trả kết quả hồ sơ, cụ thể như sau:

                  + Đào tạo cán bộ Tiếp nhận và kết quả giải quyết tham gia số hóa: Số hóa thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của một thủ tục hành chính; khai thác các kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.

                + Đào tạo chuyên viên tham gia số hóa: Đính kèm tập tin kết quả giải quyết TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; cập nhật các trường thông tin số hóa metadata (bao gồm tính năng rút trích dữ liệu). Trình lãnh đạo duyệt kết quả giải quyết thực hiện số hóa.

                 + Đào tạo lãnh đạo tham gia số hóa: Duyệt và chuyển văn thư ký số cơ quan/đơn vị cho kết quả giải quyết thực hiện số hóa; duyệt/hoàn thành kết quả giải quyết thực hiện số hóa (đối với các kết quả đã được ký số trong quá trình giải quyết); cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC thực hiện số hóa; yêu cầu hiệu chỉnh nhập liệu kết quả giải quyết TTHC thực hiện số hóa.

                   + Đào tạo văn thư tham gia số hóa: Thực hiện ký số cơ quan/đơn vị trên kết quả giải quyết TTHC được thực hiện số hóa.

anh tin bai

Công chức đang giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận

                    Mục đích của việc tập huấn, hướng dẫn số hóa kết quả giải quyết TTHC là để lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng hiệu quả nhất, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số của tỉnh; là việc cơ quan nhà nước chuyển đổi các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc thông tin số để bảo đảm cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP).

                 Hồ sơ được thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử (MCDT) sẽ lưu thông tin người nộp hồ sơ, quá trình xử lý, tập tin thành phần hồ sơ được cá nhân/tổ chức đính kèm trong quá trình nộp hồ sơ, và tập tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính (KQGQ TTHC) được cán bộ đính kèm sau khi xử lý (nếu có). Tuy nhiên việc khai khác lại các tập tin KQGQ TTHC đã có chưa được triển khai trên hệ thống MCDT, và chưa lưu trữ các thông tin hồ sơ, KQGQ TTHC vào kho lưu trữ điện tử. Số hóa KQGQ TTHC nhằm lưu kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào kho lưu trữ điện tử phục vụ cho mục đích sử dụng thường xuyên và lưu trữ vĩnh viễn. Do đó việc số hóa KQGQ TTHC nhằm mục đích lưu trữ các KQGQ TTHC đã có trước đó và các KQGQ TTHC phát sinh hiện tại vào kho lưu trữ điện trử của tỉnh, và khai thác lại các KQGQ TTHC đã có vào các TTHC được thực hiện sau một cách thuận tiện, nhanh chóng. Các nghiệp vụ số hóa KQGQ TTHC bao gồm: Số hóa thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của một thủ tục hành chính; Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính + Khai thác các kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.

Khánh Vĩnh - Cổng Thông tin điện tử tỉnh