Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tỉnh Bình Thuân thực hiện kết nối, tích hợp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Trong Quý II/2024, Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc tái cấu trúc quy trình và tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại tỉnh Bình Thuận, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 776/UBND-NCKSTTHC ngày 07/3/2024 về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính thực hiện cấu hình các thông số kỹ thuật, kết nối thông suốt với Bộ Tài chính thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoạt động trên mạng truyền số liệu chung dùng (CPnet). Hiện nay, đơn vị phát triển phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đang tiếp tục triển khai cấu hình, kiểm thử để hoàn thiện các tính năng theo yêu cầu kết nối của Bộ Tài chính.

Việc kết nối, tích hợp nêu trên, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các loại thuế, phí, lệ phí như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,… khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Lê Đăng Khoa
Tin khác
1 2 3 4 5  ...