Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Ngày 02/01/2024, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Chủ đề tuyên truyền năm 2024 là “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt”.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức, hiểu đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng về nhiệm vụ cải cách hành chính; góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh và của cơ quan đã đề ra.

Đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận một cửa.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm các phòng chuyên môn và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở trong năm 2024 nhằm đảm bảo yêu cầu và mục tiêu theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra./.

Nguyễn Yến - P.TTBCXB
Tin khác
1 2 3 4 5  ...