Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chuyển đổi số công tác thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
         Chuyển đổi số là nội dung cơ bản của Cách mạng công nghiệp 4.0, là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý; nâng cao năng suất lao động; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong cơ quan thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đáp ứng với tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ hiện đang chuẩn bị để xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu và cảnh báo hành vi vi phạm của đối tượng quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hệ thống nhằm: (1) Chuyển đổi số công tác theo dõi, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; (2) Tổng hợp, lưu trữ, đánh giá các hành vi vi phạm của các đối tượng quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; phục vụ công tác giám sát, cảnh báo về hoạt động của các đối tượng quản lý; (3) Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp; (4) Tổng hợp, đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; (5) Hỗ trợ thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

2. Hình thành cơ sở dữ liệu gồm: (1) Cơ sở dữ liệu thông tin về đối tượng quản lý; (2) Cơ sở dữ liệu các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; (3) Cơ sở dữ liệu về kết quả công tác thanh tra; (4) Cơ sở dữ liệu về kết quả công tác kiểm tra; (5) Cơ sở dữ liệu về kết quả xử lý vi phạm hành chính; (6) Cơ sở dữ liệu đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; (7) Cơ sở dữ liệu nhân sự thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông; (8) Cơ sở dữ liệu về kết quả rà quét thông tin về các vụ vi phạm trên trang thông tin của UBND các tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các báo điện tử.

3. Hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; giúp lực lượng thanh tra chuyển đổi phương thức quản lý dữ liệu, xử lý nghiệp vụ từ phương thức thủ công truyền thống sang phương thức tin học hóa và lưu trữ điện tử, khai thác dữ liệu, xử lý nghiệp vụ một cách nhanh chóng, chính xác, chất lượng, góp phần số hóa các dữ liệu, phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác dữ liệu của lực lượng thanh tra toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Cảnh báo, đôn đốc việc giải quyết đơn thư. Cảnh báo các tổ chức, cá nhân có nhiều đơn thư để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm. Phục vụ công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về kết quả giải quyết đơn thư của Bộ.

 Công chức thanh tra chuyên ngành TT&TT kiểm tra tần số vô tuyến điện

Để hệ thống sau khi xây dựng đáp ứng các yêu cầu nêu trên, phù hợp với nhu cầu của các Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ đã đề nghị các Sở nghiên cứu, phối hợp cùng với Thanh tra Bộ làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan như: Hiện nay Sở có sở hữu hoặc vận hành hệ thống thông tin nào có các chức năng giống như Hệ thống quản lý dữ liệu và cảnh báo hành vi vi phạm của đối tượng quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông không? Nếu có đề nghị nêu tên hệ thống thông tin, đơn vị sở hữu, các chức năng hiện có của hệ thống, liệt kê các trường thông tin, số liệu mà hệ thống thông tin đang quản lý, thông tin về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; chi tiết các thông tin, số liệu về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Sở cần tổng hợp, báo cáo Thanh tra cấp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan? Chi tiết các thông tin, số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Sở cần tổng hợp phục vụ công tác quản lý của Sở?...

 


                                                                                                 

Thanh Duy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...