Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 3 934
  • Tháng hiện tại: 16 321
  • Tổng lượt truy cập: 883075
Đăng nhập
Hướng dẫn cập nhật thông tin, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp số trên Cổng thông tin công nghiệp ICT Make in Viet Nam

(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện Công văn số 716/BTTTT-CNICT ngày 06/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hướng dẫn cập nhật thông tin, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp số trên Cổng thông tin công nghiệp ICT Make in Viet Nam nhằm thuận lợi cho công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh; đồng thời phổ biến, hướng dẫn để các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh chủ động cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cập nhật thông tin, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp số trên Cổng thông tin công nghiệp ICT Make in Viet Nam cụ thể như sau:

I. Địa chỉ truy cập Cổng thông tin công nghiệp ICT Make in Viet Nam

Truy cập Cổng thông tin công nghiệp ICT Make in Viet Nam tại địa chỉ: http://makeinvietnam.mic.gov.vn

II. Hướng dẫn đăng ký tài khoản doanh nghiệp: BaiHuongdan.pdf
Hằng - BCVT&CNTT
Tin khác
1 2 3 4