Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 4 861
  • Tháng hiện tại: 17 850
  • Tổng lượt truy cập: 916695
Đăng nhập
Bình Thuận tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

Với mục đích tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; góp phần thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tạo thành động lực để đẩy nhanh, đồng bộ công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Anh-tin-bai

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 26/9, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm nay với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; đồng thời gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với chủ đề ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Bình Thuận sẽ thực hiện đợt cao điểm hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số từ ngày 01/10 - 31/10/2023 trải rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức (đưa tin, viết bài, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề, chuyên sâu về chuyển đổi số).

Anh-tin-bai

 Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Cũng trong Kế hoạch này, Bình Thuận phát động chiến dịch cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho người dân; phát động ra quân trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh để phổ biến, giới thiệu và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số điện tử cá nhân, các ứng dụng (App) phổ biến; Phát động chiến dịch cao điểm thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế và chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội trong thời gian từ ngày 01/10 - 31/10/2023.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bình Thuận còn triển khai hoạt động đề xuất tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công bố đưa vào sử dụng thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận (IOC Bình Thuận).

Thực hiện Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và địa phương treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận năm 2023 (Ngày 10/10/2023) tại trụ sở làm việc và tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử./.

 

 

 

Bích Hà