Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bồi dưỡng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi cho cán bộ, công chức, viên chức hằng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức lớp bồi dưỡng về chuyển đổi cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh (cho các sở, ban, ngành), kết hợp trực tiếp tại 10 điểm cầu UBND cấp huyện và 124 điểm cầu UBND cấp xã.

anh tin bai

Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Giới thiệu Chương trình chuyển đổi số quốc gia; nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong thời gian đến phù hợp với hiện trạng của tỉnh; công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; phổ biến Bộ chỉ số DTI cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và Bộ chỉ số DTI của UBND tỉnh ban hành.

Qua khóa bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và thực trạng triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh theo các Kế hoạch đã được ban hành, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới tại cơ quan, địa phương mình với mục tiêu thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số./.

BH - Trung tâm CNTT&TT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...