Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và công tác chi cho chuyển đổi số
Chiều ngày 14/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn phổ biến về kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và công tác chi cho chuyển đổi số”.

Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện trong Kế hoạch số 3562/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023”.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các phòng ban phụ trách về chuyển đổi số thuộc huyện và các chuyên viên phụ trách công tác chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Năm 2023, là năm Tỉnh ủy thực hiện sơ kết 1,5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2023 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian đầu thực hiện Nghị quyết đạt được một số kết quả cơ bản.

Các sở, ngành đã ban hành kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh theo yêu cầu; Có 5/14 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Nghị quyết đã được hoàn thành; Hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng máy tính và thiết bị được quan tâm đầu tư; chủ động thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành, dùng chung của tỉnh với nhiều hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành do các Bộ, ngành Trung ương xây dựng, quản lý, vận hành; Các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh tiếp tục được phát triển và đưa vào khai thác sử dụng; công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo; Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số trong giai đoạn 2024 – 2025; Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và việc tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 2.0; Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Hùng - Trưởng phòng TCHCSN (Sở Tài chính) trao đổi chuyên đề

Ông Thái Đôn Huy – Chánh Văn phòng Sở TT&TT báo cáo chuyên đề

Ông Lê Xuân Hải – Phó Trưởng phòng Phòng BCVT&CNTT báo cáo chuyên đề

Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Các nội dung được trình bày tại hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số, đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị triển khai và áp dụng đúng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0), quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số./.

Bích Hà - Trích nguồn http://chuyendoiso.binhthuan.gov.vn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...