Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Anh-tin-bai
 

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, đối với cơ quan quản lý nhà nước: 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% quản lý, điều hành được thực hiện trên môi trường số; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ và báo cáo thống kê của các cơ sở in phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện trực tuyến; 20% hoạt động thanh tra, kiểm tra (chuyên ngành) thực hiện trên môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức họp qua các nền tảng số, đảm bảo tối thiểu 50% hội nghị, hội thảo chuyên đề thực hiện theo hình thức trực tuyến; 50% nội dung công tác đào tào, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được thực hiện trực tuyến.

 Đối với cơ sở in: ít nhất 35% sản phẩm in được giới thiệu và cho phép khách hàng có thể tiếp cận thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; it nhất 30% khách hàng sử dụng phương thức thanh toán điện tử; it nhất 50% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với cơ sở in có kết nối mạng Internet); it nhất 30% cơ sở in có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 20%; it nhất 50% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đối với các cơ sở đào tạo chuyên ngành: 100% các cơ sở giáo dục có tham gia đào tạo chuyên ngành công nghệ in hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cập nhật các kiến thức, kỹ năng; 100% các cơ sở giáo dục có tham gia đào tạo chuyên ngành công nghệ in hoặc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cập nhật các kiến thức, kỹ năng ngành in cần phải xây dựng học liệu số để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên môi trường số cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân kỹ thuật ngành in… Khuyến khích người đứng đầu cơ sở in có chứng chỉ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Mục tiêu đến năm 2030, tiếp tục duy trì các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 và hướng tới việc đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

Đối với cơ quan quản lý nhà nước:  Ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo điện tử; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đối với cơ sở in:  Ít nhất 60% các dịch vụ giao dịch của cơ sở in với khách hàng đặt in, giao dịch thương mại có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; ít nhất 50% khách hàng sử dụng phương thức thanh toán điện tử; ít nhất 60% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số; ít nhất 50% cơ sở in có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%; ít nhất 80% hồ sơ công việc của cơ sở in được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

 
Anh-tin-bai

Hoạt động in tại Công Ty TNHH In Bao Bì Phi Vũ

Để thực hiện những mục tiêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền thay đổi nhận thức, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số; xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong ngành in và thực tế sản xuất; chuyển đổi số trong hoạt động quản lý; chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất; tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài về chuyển đổi số ngành in…Ngoài ra, để triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành in, Bộ Thông tin và Truyền thông giao trách nhiệm cho cục Xuất bản, In và Phát hành; Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong quá trình triển khai. Ngoài ra cũng khuyến khích các cơ sở in bám sát kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả hoạt động của Doanh nghiệp, từ công tác quản lý điều hành, đến nghiên cứu kinh doanh hiệu quả... Do vậy, chuyển đổi số trong ngành in không chỉ là một xu hướng, mà còn là sự cần thiết để đảm bảo sự tồn tại, phát triển và đem lại hiệu quả của ngành in trong thời gian tới./.

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản
Tin khác
1 2 3 4 5  ...