Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác chiến lược
 

Sáng ngày 26/9, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Viettel Bình Thuận tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện số Thoả thuận hợp tác chiến lược 3205/2023/TTHT/UBND-VIETTEL ngày 19/5/2023 về chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2027 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Anh-tin-bai

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận và Viettel Bình Thuận ký kết Quy chế phối hợp

Với mục đích phát huy nguồn lực, thế mạnh và nhân lực, khoa học công nghệ của Viettel trong việc hỗ trợ tỉnh Bình Thuận để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ tầng viễn thông của tỉnh Bình Thuận và căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ tầng viễn thông tỉnh Bình Thuận. Hai bên tiến hành ký kết Quy chế phối hợp thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trên các lĩnh vực: Xây dựng các Giải pháp Chuyển đổi số phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số; hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông và giải pháp chuyển đổi số khác phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu để triển khai Chính quyền số và định hướng phát triển hạ tầng cho đô thị thông minh của tỉnh trong phạm vi năng lực của Tập đoàn; tư vấn tổng thể đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như y tê, giáo dục, du lịch và nông nghiệp thông minh, …. và hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực về chuyển đổi số, sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

Các hình ảnh tại buổi Lễ ký kết

Quy chế này mang tính chủ trương, định hướng để ghi nhận quan điểm chung về việc phối hợp giữa Hai Bên, không ràng buộc về mặt pháp lý đối với bất kỳ Bên nàocó giá trị kể từ ngày ký kết đến hết ngày 31/12/2027.


 

 

Bích Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ...