Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phần mềm phòng, chống mã độc (Endpoint Detection and Response_EDR) là một trong những giải pháp thành phần cơ bản của Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC)

Trong thời gian vừa qua, công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, đặc biệt là bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Chuyển đổi số tại tỉnh được các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm. Tình hình công tác triển khai đảm bảo an toàn thông tin tại Bình Thuận đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai đồng bộ và thống nhất về giải pháp kỹ thuật theo các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với mục tiêu nâng cao chỉ số thành phần về lĩnh vực an toàn thông tin trong bộ chỉ số  Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023 và nâng cao tỷ lệ về số lượng máy chủ, máy trạm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cài đặt giải pháp phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 3562/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023”.  Trong tháng 11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Công nghệ thông và Truyền thông phối hợp với Viettel Bình Thuận triển khai thí điểm giải pháp phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cho máy trạm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Với thông tin khảo sát ban đầu tại các cơ quan, đơn vị và địa phương có nhu cầu cài đặt cho máy chủ, máy trạm là 4.182 máy. Qua thời gian triển khai tính đến thời điểm hiện nay (10/01/2024), đã có 2.627 máy (đạt 62,8%) được cài đặt giải pháp phòng, chống mã độc và được chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai cài đặt thí điểm giải pháp phòng, chống mã độc cho máy trạm, máy chủ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

anh tin bai

Hình ảnh Quản lý tập trung của EDR

         Việc triển khai giải pháp nêu trên là biện pháp tăng cường năng lực phòng chống phần mềm độc hại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018; trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu trình UBND tỉnh triển khai chính thức giải pháp phòng, chống mã độc cấp tỉnh đảm bảo an toàn thông tin mạng theo Kế hoạch số 3450/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về Trin khai thc hin Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 ca Thtướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quc gia, chủ  động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Lê Đăng Khoa
Tin khác
1 2 3 4 5  ...