Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
4.932 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trong tháng 02

(stttt.binhthuan.gov.vn) Thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, trong tháng 02, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 4.932 hồ sơ.

Trong đó, đã xử lý và trả kết quả là 4.587 hồ sơ; trả đúng và sớm hẹn 4.581 hồ sơ; trễ hẹn 6 hồ sơ. Lũy kế đến hết tháng 02 năm 2024, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 12.361 hồ sơ (bao gồm 7.083 hồ sơ trực tuyến). Trong đó, xử lý và trả kết quả 12.251 hồ sơ; trả đúng và sớm hẹn 12.235 hồ sơ; trễ hẹn 16 hồ sơ.

Cũng trong tháng 02, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 23 hồ sơ nộp theo nhóm của lĩnh vực thủy sản; đã xử lý và trả kết quả đúng hạn 18 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn. Số lượng hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến từ đầu năm 2024 giao dịch thành công 1.067 hồ sơ.

Việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc theo quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bưu điện và các sở ngành đảm bảo luân chuyển hồ sơ thông suốt, kịp thời. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trong tháng, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 26 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại địa phương. Các hồ sơ được luân chuyển, xử lý theo quy định, trả kết quả 14 hồ sơ.

                                                                                                                                                                                                                                 Hoàng Sâm theo TT Dân binhthuan.gov.vn

Tin khác
1 2 3 4 5  ...