Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 13 101
  • Trong tháng: 38 735
  • Tất cả: 528341
Đăng nhập

Xây dựng mô hình công dân học tập

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, mục tiêu của chương trình là thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình công dân học tập. Qua đó, nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình công dân học tập; 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, khu phố và tương đương), 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia...

Phấn đấu đến năm 2030, 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, khu phố và tương đương), 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định

Để hoàn thành các mục tiêu trên, chương trình đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là nghiên cứu, xây dựng, ban hành những Bộ tiêu chí có chỉ số đo khác nhau cho các nhóm đối tượng là nông dân, công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân, cán bộ quản lý để bảo đảm mức độ hợp lý và tính khả thi trong triển khai đại trà chủ trương xây dựng mô hình công dân học tập trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội. Tuyên truyền rộng rãi thông qua trang thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận, trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; qua mạng lưới tổ chức cơ sở Hội và hội viên Hội Khuyến học các cấp. Phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập trong phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập…Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”, rút kinh nghiệm, khen thưởng các điển hình, mô hình “Công dân học tập”, nhằm biểu dương, nhân rộng phong trào học tập trong nhân dân

 


 

Tác giả:Thuý Dung