Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 447
  • Trong tuần: 13 120
  • Trong tháng: 38 754
  • Tất cả: 528360
Đăng nhập

Triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại tỉnh đến cấp xã

(Stttt.binhthuan.gov.vn)  Để triển  khai mở rộng mạng (Truyền số liệu chuyên dùng) TSLCD đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2304/BTTTT-THH ngày 29/6/2021; văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 và văn bản số 1447/CBĐTW-KT ngày 03/11/2021 của thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ ngành, địa phương và mở rộng kết nối, giám sát mạng đến cấp xã qua mạng TSLCD: Trong đó, có yêu cầu 100% cơ quan Nhà nước 4 cấp chính quyền được kết nối vào mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước và theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ của tỉnh gian đoạn 2021 -2025 (Kế hoạch số 5038/KH-UBND ngày 24/12/2020 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025).

 Ngày 15/5/2022 UBND tỉnh phê duyệt bàn hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê  duyệt nội dung và dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại tỉnh đến cấp xã” theo hình thức thuê dịch vụ. Trong đó, với mục tiêu, quy mô và đơn vị sử dụng, cụ thể:

- Mục tiêu: Triển khai các điểm kết nối mạng TSLCD cấp II tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phục vụ kết nối thông suốt, tương tác 02 chiều cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thiết lập kết nối mạng LAN các xã, phường, thị trấn với hệ thống mạng WAN tỉnh thông qua mạng TSLCD cấp II. Tiến tới tất cả các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh kết nối, chia sẽ truy cập thông qua mạng TSLCD cấp II của tỉnh, hình thành mạng diện rộng của tỉnh (WAN tỉnh) thống nhất và đồng bộ giữa các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Nội dung và quy mô: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại tỉnh đến cấp xã”. Đầu tư triển khai mở rộng mạng TSLCD đến cấp xã trên địa bàn tỉnh, gồm: Triển khai đấu nối, hòa mạng TSLCD tại 124 đơn vị hành chính cấp xã.  Tốc độ kênh truyền tại mỗi đơn vị: 02Mb/s

- Địa điểm và đơn vị sử dụng dịch vụ: Triển khai tại 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 93 xã, 19 phường và 12 thị trấn, cụ thể như sau:

- Thành phố Phan Thiết: 14 phường và 04 xã;

- Thị xã La Gi: 05 phường và 04 xã;

- Huyện Bắc Bình: 02 thị trấn và 16 xã;

- Huyện Tuy Phong 02 thị trấn và 9 xã;

- Huyện Hàm Thuận Bắc: 02 thị trấn và 15 xã;

- Huyện Hàm Thuận Nam: 01 thị trấn và 12 xã;

- Huyện Hàm Tân: 02 thị trấn và 08 xã;

- Huyện Tánh Linh: 01 thị trấn và 12 xã;

- Huyện Đức Linh: 02 thị trấn và 10 xã;

- Huyện đảo Phú Quý: 03 xã

.


 

Tác giả:Nguyễn Văn Dân - Sở TT&TT