Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1010
  • Trong tuần: 15 075
  • Trong tháng: 57 205
  • Tất cả: 618953
Đăng nhập

Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương sẽ thực hiện kiểm tra một số cơ sở in tại một số địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc trong năm 2023.

 (stttt.binhthuan.gov.vn)  - Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là thực hiện kiểm tra một số cơ sở in tại một số địa bàn  trọng điểm trên phạm vi toàn quốc, như: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh Nam Bộ; các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương:

1. Về công tác kiện toàn tổ chức: tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành số 926/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 6 năm 2015; hướng dẫn Đội liên ngành phòng, chống in lậu địa phương (tỉnh/thành phố) kiện toàn tổ chức...

2. Về công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu: tham gia nghiên cứu, xây dựng, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành; đề xuất các giải pháp phòng, chống in lậu để tăng cường công tác quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả; tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2023” cho các thành viên Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố, thanh tra các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan…

3. Về công tác phối hợp chuyên môn, nghiệp vụ liên ngành: Tổ chức một số đoàn công tác làm việc với một số Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố; Chỉ đạo, hướng dẫn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố tập trung kiểm tra một số địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao về in lậu; cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố.

4. Về công tác kiểm tra hoạt động in: Chủ trì tổ chức, thực hiện kiểm tra hoặc phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của công an, quản lý thị trường tổ chức, thực hiện kiểm tra một số cơ sở in tại một số địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc; Kiểm tra đột xuất các cơ sở in khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.  

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông; Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh/thành phố; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 


Tác giả:Thu Hương - Thanh tra
Tin khác
1 2 3 4 5  ...