Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 139
  • Trong tuần: 3 979
  • Tháng hiện tại: 16 366
  • Tổng lượt truy cập: 883120
Đăng nhập
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 12/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - 2.001728; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - 2.001732) và UBND cấp huyện (Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - 2.001931; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - 2.001762).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết Quyết định tải tại đây: PLI_KemQD78.UBNDsigned.pdf; PLII_KemQD78.UBNDsigned.pdf


Lệ Hằng – P.BCVT&CNTT