Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai các biện pháp xác thực, chuẩn hoá đảm bảo thông tin thuê bao đúng quy định

(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ngày 12/3/2023, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 954/CVT-PTHT về việc triển khai các biện pháp xác thực, chuẩn hoá đảm bảo thông tin thuê bao đúng quy định theo Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06).

 

 


Hình ảnh minh hoạ: Nguồn Internet

Trong đó, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể:

- Đối với các thuê bao có thông tin trong CSDL TTTB chưa trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư sau đối soát thì:

+ Các doanh nghiệp tổ chức rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp xác thực thông tin bảo đảm tất cả các thông tin của thuê bao đang hoạt động của doanh nghiệp phải được đăng ký đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, trùng khớp;

+ Đối với các thuê bao có thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP, bảo đảm đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.

- Trong quá trình thực hiện rà soát, chuẩn hoá thông tin thuê bao, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai các giải pháp phù hợp bảo đảm quyền lợi của người sử dụng, không làm ảnh hưởng đến các thuê bao đã có thông tin đầy đủ, chính xác theo đúng quy định đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao.

- Định kỳ hàng tuần (trước 16 giờ ngày thứ Sáu), báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và các vấn đề khó khăn, vướng mắc vềi Cục Viễn thông để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết, tháo gỡ.

 

Ngọc Thiện (BCVT&CNTT)