Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 39/KH-STTTT ngày 08/3/2023 về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 các nội dung chủ yếu với mục đích Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại Sở và đơn vị thuộc Sở; ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết công việc của cơ quan. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ năm  2023 đúng mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Trung ương, tỉnh; Tiếp tục đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả trong trong giải quyết công việc của cơ quan.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu nhằm đáp ứng tình hình chuyển đổi số hiện nay.

3. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đầy đủ, kịp thời, xác định thời gian tiến hành và hoàn thành để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

4. Công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

 

Chi tiết tại Kế hoạch số 39/KH-STTTT: signed.signed.pdf


 


Thúy Dung
Tin khác
1 2 3 4 5  ...