Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 4 856
  • Tháng hiện tại: 17 845
  • Tổng lượt truy cập: 916690
Đăng nhập
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
    Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cho nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, qua đó nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dung tiền mặt;  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 4102/KH-UBND ngày 24/10/2023 triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Mục đích nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế.

Theo kế hoạch trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cần có sự chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và hệ thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng trên các phương tiện thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Phối hợp với các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cũng như đảm bảo việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chính sách chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Kế hoạch nêu rõ nhóm thụ hưởng chính sách an sinh xã hội chủ yếu là người cao tuổi, người yếu thế, nên khó tiếp cận công nghệ thông tin. Do đó, quy trình chi trả không dùng tiền mặt cần phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng và phù hợp.     

 

                                                      

Kiều Phụng – VP