Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá về tình trạng đăng ký thông tin thuê bao chưa đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “xử lý triệt để vấn đề SIM rác. Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác”, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có 02 văn bản nhắc nhở Người đứng đầu doanh nghiệp (Chủ tịch, Tổng giám đốc) yêu cầu phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi, ngăn chặn triệt để tình trạng SIM rác. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm thông tin thuê bao đúng quy định. Kết quả, trong năm 2023 các doanh nghiệp đã hoàn thành việc rà soát, bảo đảm thông tin của 125 triệu thuê bao đang hoạt động trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên qua phản ánh của báo chí, người dân cho thấy trên thị trường vẫn còn SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trên kênh phân phối, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (SIM có dấu hiệu tồn kênh) mà người dân có thể mua, sử dụng, không thực hiện đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.

Ngày 28/5/2024, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2107/CVT-PTHT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá về tình trạng đăng ký thông tin thuê bao chưa đúng quy định hoặc chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa phương, gửi số liệu, danh sách các thuê bao có thông tin thuê bao chưa đúng quy định về Cục Viễn thông để xem xét, xử lý các doanh nghiệp viễn thông di động có hành vi vi phạm (bao gồm việc xem xét đình chỉ phát triển thuê bao).

Anh-tin-bai

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 877/BTTTT-CVT ngày 13/3/2024 yêu cầu Người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nghiêm túc:

1. Trước ngày 15/4/2024:

- Hoàn thành xử lý toàn bộ các SIM có dấu hiệu tồn kênh, bảo đảm tất cả các Sim được bán tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không nhập sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt và chỉ có thể được kích hoạt, phát triển mới bởi chính doanh nghiệp viễn thông sau khi đã triển khai các giải pháp bảo đảm thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác theo quy định, đồng thời trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, làm rõ việc sử dụng các số thuê bao do tổ chức, cá nhân thuộc tập thuê bao có giấy tờ đăng ký nhiều SIM (từ 04 đến 09 SIM trên một giấy tờ) bảo đảm thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác theo quy định, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện xác thực việc đang sở hữu, sử dụng các số thuê bao đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp số thuê bao mình đứng tên sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

         2. Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông. Trường hợp phát hiện SIM thuê bao được bán, cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt, đưa vào sử dụng; được kích hoạt, đưa vào sử dụng nhưng có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm (với mức xử phạt cao nhất - đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới) đồng thời Bộ có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc kỷ luật Người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm.

Thanh Tâm – Thanh tra Sở