Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong thời gian qua, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Anh-tin-bai

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn,  giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhìn chung chưa thường xuyên, liên tục và chưa phù hợp với đối tượng; một số đơn vị, địa phương chưa bố trí nơi tiếp công dân riêng, vẫn còn tình trạng xác định, phân loại đơn thư lúng túng, chưa chính xác, dẫn đến việc áp dụng trình tự, thủ tục giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật. Tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp vẫn còn nhiều; một số vụ việc khiếu nại giải quyết quá thời hạn nhưng không xin gia hạn. Việc triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo chưa được quan tâm thực hiện. Việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị chưa nghiêm túc.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 833/STTTT-TTr ngày 17/05/2024, nhằm triển khai các nội dung được UBND tỉnh giao và triển khai đến công chức, viên chức và người lao động Sở cùng thực hiện.

Chi tiết kế hoạch theo file đính kèm: Công văn số 833/STTTT-TTr.


Thúy Dung - Thanh Tra Sở