Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp tiền phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023 và thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng  Bộ  Tài chính  ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp tiền phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023 và thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục  thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định một số điểm mới sau đây: 

Một số quy định mới về thủ tục, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong Thông tư số 18/2023/TT-BTC:

- Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 18/2023/TT-BTC, hướng dẫn xác định thời điểm người vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt tương ứng với 02 hình thức nộp tiền phạt (tiền mặt và chuyển khoản)  được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Tại Điều 6 Thông tư số 18/2023/TT-BTC, hướng dẫn cách tính và thực hiện việc bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch phát sinh trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

- Tại Điều 7 Thông tư số 18/2023/TT-BTC, hướng dẫn  việc cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện và hoàn trả số tiền phạt thu không đúng theo quy định của pháp luật.

         (kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BTC).

    ThongTu18_2023_BoTaiChinh.pdf

 
Trinh - Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ...