Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Ngày 11/01/2024, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024; theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác pháp chế của Sở.

2. Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Phối hợp, tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp chủ trì.

Anh-tin-bai

Ảnh minh họa (nguồn:internet)

4. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Phối hợp Sở Tư pháp thống kê về xử lý vi phạm hành chính để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Xây dựng các báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Thu Hương - Thanh tra Sở