Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 11/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra của tỉnh Bình Thuận năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

1. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS) tại tỉnh Bình Thuận đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

2. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và quảng cáo tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.

Thông qua công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, các cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những chính sách không còn phù hợp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
Thanh Tâm – Thanh tra Sở